Teikiama logopedo pagalba specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams bei jų tėvams. Tikslinga kalbos korekcija vykdoma individualių ir frontalių (pogrupinių ir grupinių) pratybų forma, kaip ir visa kita vaikų veikla, tiriant, stebint, dirbant, mokant ir žaidžiant.

 

Kalbos tyrimas. Jo metu visapusiškai tiriama ugdytinių kalba (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustatoma kalbos sutrikimo priežastis ir pobūdis. Logopedė planuoja veiklą sutrikimams šalinti, organizuoja individualias ir grupines pratybas.

Konsultavimas. Rengia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimų šalinimo klausimais: konsultuoja tėvus, auklėtojas sunkesniais kalbos sutrikimų atvejais.

Tėvų švietimas. Logopedė skaito paskaitas bei pranešimus tėvams, auklėtojams aktualiais kalbos ugdymo, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų šalinimo klausimais.

Yra vaiko gerovės komisijos (VGK) narė.

2018 m. rugsėjo - 2019 m. balandžio mėn. vykdomas projektas "Kompleksinė pagalba šeimai II", dirba psichologas.