ü Jaunimo psichologinės paramos centras www.jppc.lt

ü LR Valstybinė darbo inspekcija www.vdi.lt

ü Panevėžio rajono savivaldybė www.panrs.lt

ü Panevėžio rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba www.panrs.lt/ppt

ü Panevėžio rajono švietimo centras www.prpsc.lt

ü Portalas nuotoliniam mokymui VŠĮ „Švietimo tinklas“ www.tinklas.lt

ü Ugdymo plėtotės centras www.upc.smm.lt

ü Švietimo ir mokslo ministerija www.smm.lt

www.smm.lt/ugdymas/ikimokyklinis.htm

ü Švietimo informacinių technologijų centras www.itc.smm.lt

üĮstaigų, teikiančių pagalbą, kontaktai

 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacinė medžiaga