Įstaigos darbuotojai

 

Etatų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis 2021-01-01 EUR

Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, buhalteris, sekretorius-raštvedys, vaikų maitinimo organizatorius)

 

4,5

1405,69

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas, priešmokyklinio ugdymo mokytojas, meninio ugdymo mokytojas

 

7,1

1271,07

Pagalbos specialistai (logopedas, spec. pdagogas mokytojo padėjėjas)

 

1,5

982,95

Aptarnaujantis  personalas (Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas, priešmokyklnio ugdymo mokytojo padėjėjas, virėjas, skalbėjas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas, sargas)

 

8,75

815,69